Plastforurensning er et stort miljøproblem som det nå heldigvis er et økende engasjement om. Heliumballonger er i den store sammenhengen et lite, men likevel synlig bidrag til plastforurensning. Formannskapet ønsker seg derfor en heliumballongfri 17. mai.

Heliumballonger medfører økt forsøpling av naturen. Samtidig er heliumgassen en ressurs det er knapphet på og som brukes til langt viktigere formål enn ballonger, blant annet innenfor sykehus og forskningsvirksomhet.

Formannskapet i Bærum  har gitt et klart signal om å ikke tillate salg av heliumballonger på kommunal eiendom/grunn. Nye tillatelser vil derfor ikke bli gitt, men tidligere tillatelser trekkes ikke tilbake.

Det er foreløpig ikke fattet noe formelt forbud mot salg av heliumballonger i Bærum, men i henhold til politivedtektene må man ha tillatelse til å selge varer på offentlig sted. Det oppfordres til at  det ikke gis tillatelse til salg av heliumballonger ved lokale 17. mai-arrangementer.