Kommunestyrets vedtak om helårs båndtvang for Lilløya, Storøya og Nansenparken på Fornebu er kunngjort i Norsk lovtiend. Dette betyr at helårs båndtvang gjelder fra nå.

Lovdata: Forskrift om båndtvang for hund, Bærum kommune, Akershus.

Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring: ltii

Kunngjøringen var den 31.3 kl 14.10.

Det skal settes opp skilt med info om helårs båndtvang på Lilløya, Storøya og i Nansenparken. Det kan ta litt tid før skiltene kommer plass.  

Hunder kan løpe fritt innenfor hundeparken på Storøya og ellers på Fornebu, deriblant friområdene øst på Fornebu.

Kart
Kart som viser området med helårs båndtvang.

Saken ble første gang publisert 16.02.2016.
Oppdatert 14.04.2016