12.-15. september øver Heimevernet i vårt distrikt sammen med blant annet Oslo kommune, Sivilforsvaret, Statsforvalteren, politiet og Røde kors. Det innebærer at soldater fra vil være synlig til stede og «i aksjon» i kommunen. Innbyggere kan møte på patruljer til fots og oppleve mobile veikontrollposter, hvor hensikten er å stoppe og kontrollere biler.