Det ble i natt utført omfattende hærverk på Storøya skoles administrasjonslokaler.

Politiet etterforsker nå saken. 

Det er skolens administrasjonslokaler som er berørt, og ikke områdene som benyttes til SFO. SFO avholdes derfor som normalt. Barnehagen er heller ikke berørt.