Onsdag 1. oktober er frist for å sende forslag til kandidater for Bærum kommunes kulturpris.

Kommunens kulturpris blir hvert år delt ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist evne og vilje til å yte en innsats utenom det vanlige for kulturlivet i Bærum. Kandidatene skal fortrinnsvis bo og virke i Bærum og ha nær tilknytning til kulturlivet i kommunen. Kulturprisen består av 50 000 kroner og et diplom. Send inn ditt forslag! 

Mer informasjon og skjema finner du på www.baerum.kommune.no/kulturpris

Bærum kommunes kulturpris for 2017 til Cecilie Due, kulturprodusent og medlem i BærMuDa siden oppstarten i 1989. Hun er både prosjektleder og primus motor for Sandvika Byfest, et puslespill av stort format.