Bærum kommune skal i gang med å lage en ny «Trafikksikkerhetsplan for Bærum» gjeldende for 2020–2023, og ønsker innspill til denne.

Alle innspill, små og store, vil bli vurdert. Vi ber spesielt om innspill som handler om å sikre myke trafikanter. Dette kan for eksempel være forslag til gang- og sykkelveier, fortau, sikring av krysningssteder eller oppgradering av eksisterende anlegg.

Det er et klart mål for Bærum kommune å være fremtidsrettet. Vi er derfor også interessert i innovative forslag for å fremme økt trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle.

Vi ber om at innspill sendes til:

Bærum kommune
Vei og trafikk
1304 Sandvika

eller som e-post til: veiogtrafikk@baerum.kommune.no.

Frist: 19. juni 2019.

Innspillene vil ikke bli besvart.

Eventuelle spørsmål kan rettes til avdelingsleder Marianne Koller, marianne.koller@baerum.kommune.no, tlf. 948 04 666.