14. mars og 11. april inviteres du til åpen ettermiddag og åpen dag hos Byggesak. Her får du muligheten til å stille spørsmål eller få råd og veiledning til ditt byggeprosjekt.

Hvis du har planer om å bygge bod, garasje eller terrasse får du her muligheten til å stille spørsmål rett til en  saksbehandler.

Åpen ettermiddag: onsdag 14. mars kl. 16.00 - 19.00 
Åpen dag: onsdag 11. april kl. 09.00 - 15.30 

Åpen dag og åpen ettermiddag er beregnet på spørsmål om mindre tiltak etter § 20-4 i plan og bygningsloven, altså tiltak man kan utføre selv uten bruk av ansvarlige foretak. I Bærum er det spesielt viktig å sjekke om tomten allerede er fullt utbygd og at man fremdeles har nok uteoppholdsareal.  Man må også sjekke hvor nært vei det er lov til å bygge.

Både åpen ettermiddag og åpen dag holdes i Kommunegårdens 3. et., Arnold Haukelands plass 10, Sandvika.