Hammerdammen bro er nå åpen etter å ha vært stengt for totalrehabilitering siden august.

Broen er en mye brukt forbindelse for myke trafikanter mellom Bærum og Oslo kommune over Lysakerelva. Broen eies av Bærum kommune.

Hammerdammen bro er åpen etter totalrehabilitering
Hammerdammen bro over Lysakerelva