Formannskapet 25. januar 2023 vedtok at kvist og hageavfall fra private husholdninger i Bærum også kan leveres gratis av felles innleid transportør.

Felles innsamling av husholdningers hageavfall skjer 3-4 uker på våren før 17. mai, og på høsten.

Til nå har det vært anledning for private husholdninger å levere hageavfall gratis på Isi gjenvinningsstasjon. Det har ikke vært anledning til å benytte innleid transportør til dette.

Med den vedtatte endringen vil det også bli anledning for for eksempel vel-foreninger å leie en transportør for å frakte hageavfall. Velforbundet i Bærum har anslått at dette levert i privat regi vil kunne føre til om lag 5-7 000 flere privatbiler – noe som vil øke trafikken til Isi gjenvinningsstasjon.

Ordningen med at også felles innleid transportør kan levere hageavfall gratis gjelder fra denne våren. Kommunens kostnader blir innarbeidet i renovasjonsgebyret for 2024.