Tirsdag 23.januar ga formannskapet i Bærum grønt lyst for byggingen av nye Levre skole.

Målet med prosjektet er å etablere en fire-parallell barneskole på tomten til Levre skole, og tilrettelegge så den også vil fungere som et nærmiljøsenter for området rundt. Skolen planlegges ferdig til skolestart 2020.

Godt nærmiljøanlegg

Skolebygget legges til rette for å bli et godt nærmiljøanlegg, og får forsamlingssal, serveringskjøkken, musikkrom, øvingsrom og idrettshall. Uteområdet er godt egnet for arrangementer, aktiviteter og rekreasjon. Hver aldersgruppe får en sone for lek tilpasset alder, samt lunere og mer solrike oppholdssoner nær bygget. Ballbaner er plassert sydvest på tomten vekk fra naboer. 

 Miljøambisjoner

Krav til klima- og miljøtilpasninger er også en viktig del av byggeprosjektet. Det legges blant annet opp til en opsjon for solcelle-anlegg, og til å teste ut nytt klimagassverktøy og til å bruke fjernvarme til oppvarming i byggefasen. 

Lærernormen

Det tas høyde for utvidelse med flere lærerarbeidsplasser for å sikre understøttelse av ny lærernorm, og foreslår at kostnadsrammen økes med 1,3 millioner for å ivareta endringen.

Rådmannen vil i mars legge frem en egen sak om konsekvenser for bærumsskolen av ny nasjonal lærernorm.

Les dokumentene i saken