Grete Syrdal er konstituert som kommunalsjef i Helse og sosial fra 14. august.

Grete Syrdal er i dag seksjonsleder i Helse og sosial. Hun har blant annet bakgrunn som seksjonsleder fra Oslo Universitetssykehus. Hun er utdannet sykepleier.

Grete Syrdal tiltrer som kommunalsjef når Kristin Nilsen går over i stillingen som kommunaldirektør.