Etter en periode som konstituert kommunalsjef, er Grete Syrdal nå fast ansatt i stillingen.

Til ansvarsområdet ligger ansvar for helsetjenester, arbeid og mestring, NAV-sosial, aktivitet og mestring, bolig, seniorsentre, kommuneoverlegen og samhandlingskoordinator.