- Bærum Frivilligsentral betyr veldig mye for mange mennesker, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. Det er viktig å ha et sted hvor behov kan meldes, og et sted hvor de som ønsker å yte en innsats for andre kan henvende seg.

- Frivilligsentralen er en viktig møteplass. Det er et sted hvor nettverk dannes, hvor varige vennskap etableres. De dekker viktige «hull» der det offentlige ikke alltid er, sier Hammer Krog.

Bærum omtales ofte som en av Norges fremste frivillighetskommuner, med hele 550 frivillige organisasjoner. Bærum Frivilligsentral og innsatsen til de mange frivillige er helt avgjørende. Frivillighetsarbeidet har en viktig rolle på mange og ulike felt, fra idrett, kultur og friluftsliv til rusomsorg, eldrearbeid og integrering.

Verdien av frivillighetsarbeidet er stor. Over 200 aktivt frivillige er knyttet til Bærum Frivilligsentral. Hver og en av dem gjør en viktig innsats for å gjøre hverdagen bedre for kommunens innbyggere.    

Ordføreren tror det er mange som kjenner seg igjen i Arnulf Øverlands ord:
«Det er en lykke i livet
som ikke kan vendes til lede.
Det at du gleder en annen
det er den eneste glede.»

Bærum Frivilligsentral feirer i kveld kl. 18.00 sine 25 år med jubileumsfest for alle innbyggere i Bærum. Det feirer med trivelige mennesker, hilsener og masse god underholdning. Her finner du mer informasjon og programmet for kvelden.