Oslo er kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019. Bærum kommune ser frem til å bidra og delta, og planlegger en rekke aktiviteter knyttet til miljøhovedstadsåret.

Miljøhovedstadsåret skal engasjere, mobilisere og inspirere innbyggere, næringsliv, kommuner og andre organisasjoner til å ta miljø- og klimavennlige valg. Det passer godt inn i Bærum kommunes satsing på å være en klimaklok kommune, og Bærum kommune og SmartCity Bærum skal aktivt bidra og delta gjennom hele året. I Bærum planlegges det blant annet aktiviteter som:

  • Guidede turer på Fornebu, med fokus på Fornebus historie fra flyplass til by. Ett av kommunens klimamål er at Fornebu skal være etablert som et nullutslippsområde innen 2027. Turene vil fokusere på det prisbelønnede plangrepet for Fornebu, og konkrete tiltak som fjernvarme basert på sjøvann, Breeam Outstanding kjøpesenter, bildelingsordninger, tiltak for å håndtere ekstremnedbør, passivhus, selvkjørende busser og mer.
  • Besøk til Bærum under Urban Future 2019. Bærum kommune deltar aktivt på konferansen i mai, som er ett av hovedarrangementene i miljøhovedstadsåret.
  • Aktivitetsdager på Lilløya hver søndag, med fokus på den unike naturen ved den gamle og idylliske husmannsplassen Lilløyplassen på Fornebu. Lilløyplassen er det ideelle stedet å lære om livet i fjæra og kulturlandskapet rundt.
  • Elvevandring langs Lysakerelva på Verdens miljødag i juni, med fokus på artsmangfoldet langs elva og hvordan vi kan trygge levestedene til artene.