Svært gode eksamensresultater for 10. klassingene som gikk ut av bærumsskolen i vår.

10-klassingene fikk i gjennomsnitt høyere karakterer i alle fag enn landsgjennomsnittet og i fylket. 

Størst forskjeller det i matematikk der bærumselevene ligger hele 0,6 karakterpoeng over landsgjennomsnittet.

Se oversikt over resultatene her. (pdf)