Standpunktkarakterene for avgangskullet i Bærum er høyere enn noen gang, med et snitt på 45,6.

- Nok en gang leverer bærumsskolen gode resultater, - og resultatene i 2020 er bedre enn noen gang. Dette viser at det er stor innsats fra elever, lærere og foreldre i skolene våre, sier leder i Hovedutvalg barn unge Haakon Kvenna Veum.

I Bærum kommune var det våren 2020 nærmere 1557 avgangselever ved offentlige skoler. 

- Jentene har høyere standpunktkarakterer enn guttene. Forskjellen er minst i matematikk, der det kun skiller 0,1 poeng mellom kjønnene, sier skolesjef Siv Herikstad. Jentene har 47,2 poeng og guttene 43,8, men økningen fra i fjor gjelder begge grupper i alle fag.

Samme tendens ser vi for grunnskolepoeng - som er samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt- og eksamenskarakterene på vitnemålet. Gjennomsnittet for grunnskolepoengene for avgangskullet våren 2020 er 45,2.

- Økningen i antall grunnskolepoeng fra i fjor gjelder både jenter og grupper i alle fag. Det er særlig karakterene i de skriftlige fagene som har blitt bedre, sier Herikstad.

- Bærum kommune analyserer nå bakgrunnen de økningen i karakterer. Dette er faktorer som kan ha vært med å påvirke grunnskolepoengene, mener skolesjef Siv Herikstad. 

Da vårens eksamener ble avlyst, ble også fristen for fastsetting av standpunktkarakterer utsatt. I perioden med hjemmeundervisning måtte lærere og skoler arbeide med standpunktvurdering på andre måter enn til vanlig. Det kan ha gitt elevene bedre tid til å vise sin kompetanse, og lærerne bedre mulighet til å få innblikk i den. Videre får normalt elevene noe svakere resultater på skriftlig eksamen.