Bærumsungdommene gjør det godt på Nasjonale prøver for ungdomstrinnet og er best i landet. Det viser resultatene fra årets prøver.

120.000 elever på 8. og 9. trinn deltok i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Hovedtrekkene fra Nasjonale prøver for de 1 676 elevene i bærumskolen som deltok i prøvene, er:

  • høyt totalskår i alle de tre fagene
  • guttene har de beste resultatene  i matematikk
  • jentene gjør det best i lesing

- Vi ser i dag resultatene av en langsiktig satsing på de mest sentrale områdene som har betydning for elevenes læring og utvikling, sier Anne Lene W. Hojem som leder Hovedutvalg barn og unge. - Det er gledelig å se at ungdommene opprettholder de gode resultatene med nye digitale verktøy, slår hun fast.

- Guttene er i farta, og har stigning både i engelsk og mattematikk.  Jeg spesielt glad for at bærumsskolen lykkes så godt med å gi også guttene et høyt læringutbytte, sier Siv Herikstad.

Elevene på 8. og 9. trinn i Bærum er på topp med 53 poeng i alle tre fagene. Det nasjonale snittet ligger på 50 poeng.


Les resultatene på Skoleporten.