Bærumselevene på 5., 8. og 9. trinn er fortsatt i norgestoppen på nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning. Det viser resultatene av årets nasjonale prøver.

– Det er gledelig å se at våre gode resultater holder seg godt over tid, på alle trinn, sier skolesjef Siv Herikstad som roser flittige elever, foreldre, lærere og skoleledelse.

Det er små forskjeller mellom gutter og jenter på barnetrinnet. Det ser også ut til å være flere som presterer på øverste mestringsnivå på prøvene på 5. trinn.

– Vi klarer å løfte de yngste, det er positivt med tanke på vårt systematiske arbeid med tidlig innsats, sier Herikstad.

Leder for Hovedutvalg barn og unge, Haakon Veum, er også godt fornøyd med resultatene.

– Bærum har Norges beste skole og det er virkelig en fornøyelse å se resultatene av alt det gode arbeidet som gjøres, sier han. – Vi vet at det er mange elever, ansatte og foresatte som står på hver dag for å gi barna best mulig utgangspunkt for veien videre i livet. Gratulerer alle sammen!

  • Femteklassingene i Bærum har i snitt 53 poeng, mens snittet for Norge er 50 poeng. Snittet for Akershus er 51 poeng.
  • Åttendeklassingene i Bærum har i snitt nær 54 poeng. Snittet for landet er på 50 poeng og for Akershus 51 poeng.
  • Niendeklassingene oppnådde 57 poeng i snitt. Snittet for landet er 54 poeng og for Akershus nær 55 poeng.

Se resultatene her:

5. trinn: Utdanningsdirektoratets statistikk og Skoleporten

8. og 9. trinn: Utdanningsdirektoratets statistikk og Skoleporten