Formannskapet ber administrasjonen igangsette planleggingsfase for nye barne- og avlastningsboliger med 10 rom i Glitterudveien.

Barn, familier/påførende og ansatte vil få  nye, moderne lokaler som er tilpasset deres behov. Dagens bygningsmasse over to etasjer er ikke tilpasset moderne krav til universell utforming.

Det nye bygget skal bygges arealeffektivt med en planløsning og møblering som vil gi enklere drift og vedlikehold, samt sparte kostnader. Ved å samle hovedfunksjonene på en flate vil
det bidra til enklere samarbeid og lettere tilgjengelig kompetanse for de ansatte. 

Arealmessig vil bygget gi mulighet for større variasjon i barnas aktiviteter ved å ha nok plass i fellesarealer som det er mulig å utnytte til både lek, læring og hvile.

Hvert soverom har fått tilhørende bad, dette vil spare de ansatte mye tid ved å slippe nedvask av arealer og utstyr mellom hver bruker.

Utearealet skal være utformet tilgjengelig for alle og ha tilpassede lekeapparater.