Bærum kommune har fått en ekstern gjennomgang av PP-tjenesten. Hovedkonklusjonene er presentert for medarbeidere og politikere.

Formålet med gjennomgangen har vært å belyse tre hovedområder: ressursbruk, organisering og kvalitet.

- Gjennomgangen av PP-tjenesten gir oss en rekke gode innspill til det videre arbeidet med å videreutvikle og forbedre tjenesten. Vårt fokus er utvikling av gode tjenester til barn, unge og deres familier, med særlig vekt på de som har spesielle behov, sier velferdsdirektør Kristin Nilsen. 

- Vi vil gå nøye gjennom rapporten og foreslå forbedringstiltak overfor politikerne før sommerferien, sier velferdsdirektøren.

Se presentasjonen her.