Utvalget som har arbeidet med rekruttering av ny kommunedirektør anbefaler enstemmig kommunestyret om å ansette Geir B. Aga som ny kommunedirektør i Bærum kommune.

Geir B. Aga har de siste elleve årene vært kommunaldirektør i Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune. Han er utdannet jurist og bor på Stabekk.

- Jeg er svært glad for at Geir B. Aga, med sin lange og gode erfaring fra Oslo kommune, ønsker seg til Bærum kommune. Han gjør et solid inntrykk på sine omgivelser. Han er kunnskapsrik med sterke personlige kvaliteter og godt egnet til å lede en av Norges største kommuner, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Det er kommunestyret som skal ansette den nye kommunedirektøren. Utvalget som har arbeidet med rekrutteringen består av ordføreren og gruppelederne fra Arbeiderpartiet og Venstre. I tillegg har hovedtillitsvalgt for Unio og gruppelederne til Miljøpartiet de Grønne og Fremskrittspartiet vært involvert i prosessen.

Den nye kommunedirektøren tar over etter Erik Kjeldstadli når han går av med pensjon over sommeren 2020.