Arbeidene med å reparere gangbroen over Brynsveien starter 13. februar.

Arbeidene med å fjerne broelement som er skadet vil pågå fra 15. februar kl. 21 til 16. februar kl. 5.30.

Nytt broelement vil bli montert mellom 21. februar kl. 21 og 22. februar kl. 5.30.

Etterarbeid med rekkverk og nytt brodekke, vil bli gjort på dagtid.

Arbeidene vil medføre støy.