Bærum kommunes innovasjonspris 2016 gikk til Ungdom og fritid og Utekontakten sin innovasjon «Dataspill og sosialt arbeid». Stig Fallingen, tjenesteleder for Ungdom og fritid, og Anja Elton Proskurnicki, konstituert avdelingsleder i Utekontakten, mottok prisen.

– Vi vil takke ungdommen som tålmodig har lært oss opp. Dette er deres pris, sa Anja Elton Proskurnicki, da de som en del av Ungdom og fritid ble tildelt kommunens innovasjonspris for 2016. 

Med et endret faglig perspektiv, på tvers av tjenester, blir gamere sett på som ressurspersoner og ikke som dataspillavhengige. Spillhuset på ARENA Bekkestua, som nå er en frivillig organisasjon, tilbyr aktivitet for ungdom interessert i dataspill. Gamere bruker sin fritid på å ta i mot og skape et fellesskap med ungdommer som deler samme lidenskap.

Juryen trekker frem at innovasjonen, som har generert mange ulike prosjekter rundt dataspill og sosialt arbeid, på nye måter og med høy grad av brukermedvirkning, er med på å endre måten man tenker rundt ungdom og dataspill.

«Gamere har av hjelpeapparatet tradisjonelt blitt oppfattet som en gruppe ungdommer det er vanskelig å få kontakt med og hjelpe. Fortvilte foreldre og behandlere opplevde at de ikke kom noen vei. Løsningen ble å ta gaming på alvor og behandle unge mennesker med denne lidenskapen med respekt. 

I desember 2014 ble det etablert en tverrfaglig ressursgruppe som besto av ungdommer og medarbeidere fra Utekontakten og PPT. Et tett samarbeid resulterte i et seminar for medarbeidere i kommunen som i sitt arbeid møter ungdom som spiller mye dataspill. Gjennom foredrag og praktisk spilling ga ungdommen viktig kunnskap til hjelpeinstansene. Seminaret var en så stor suksess at ungdommen ønsket å gjøre noe mer, og ideen om en ungdomsklubb for gamere oppstod. Egnede lokaler fant de på Arena Bekkestua.

Juryen vil spesielt framheve at et endret faglig perspektiv på dataspill som et fenomen, har ført til at gamere nå blir sett på som ressurspersoner og ikke som dataspillavhengige. Med et slikt nytt faglig perspektiv har det vokst frem ulike prosjekter: Gamere om Gaming (en fagdag for fagfolk, arrangert av ungdommene), Spillhuset, foreldreforedrag (med ungdom som gamer som eksperter), sykehusgaming, læreplanprosjekt og nettstudier på videregående trinn.»

Spillhuset ligger i Arena Bekkestua og har åpent fredager kl. 17-21. Her finner du mer informasjon om tilbudet: https://www.spillhuset.com/