– Dette var en stor dag for Bærum kommune, i dag mottok vi mye honnør, heder og ære for den sterke posisjon vi har tatt når det gjelder klimakloke bygg, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Prosjektene som mottok plakett som forbildeprosjekter var Treklang, som består av Oksenøya skole, barnehage og sykehjem, omsorgsboligene i Eiksveien 116, varetransportprosjektet Fornebu Hub og rehabiliteringen av Eikeli videregående skole. Plakettene ble overrakt i Oslo rådhus. 

– Vi legger lista høyt når vi selv bygger våre formålsbygg, og vi samarbeider godt med utbyggere som også har høye klima- og miljøambisjoner, legger ordføreren til.

Futurebuilt plakett-utdeling
Omsorgsboligene i Eiksveien 116 var et av prosjektene som mottok Futurebuilt-plakett i dag.

Grønne løsninger i praksis

FutureBuilt er et innovasjonsprogram og et utstillingsvindu for de mest ambisiøse byggeprosjektene i Norge når det kommer til klimavennlige løsninger. Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal være attraktive for både beboere, brukere og innbyggere - og bidra til en mangfoldig og levende by.

Futurebuilt-plakett - Treklang
Treklang - Oksenøya skole, barnehage og sykehjem, fikk også plakett.

Både Treklang, Eiksveien 116, Eikeli videregående og Fornebu Hub bidrar til det grønne skiftet gjennom å vise klimavennlige og sirkulære løsninger i praksis.

Futurebuilt - plaketter
Ordfører Lisbeth Hammer Krog, Heidi Kløvfjell fra Viken fylkeskommune for Eikeli videregående, Ingeborg Briseid Kraft for Fornebu Hub og Jørgen Molvig, leder for Eiendom byggherre i Bærum kommune.

– På Treklang er alle de tre byggene planlagt som nesten-nullenergibygg, og det er brukt ekstrem-lavkarbonbetong til all plasstøpt betong. Store deler av barnehagen er bygget i tre, og det meste av bo- og behandlingssenteret et bygget i massivtre. Demonterbarhet har vært fokus gjennom hele prosjektet, sier ordføreren.

– Også i Eiksveien er massivtre hovedmateriale. Bygget har solcelleanlegg på taket, og geobrønner dekker oppvarmingsbehovet.

Færre kjøretøy og triveligere bomiljøer

– Fornebu Hub legger til rette for at varer som vanligvis blir levert hver for seg, kommer samtidig i samme kjøretøy. Kjøretøyene som er knyttet til Fornebu Hub skal i hovedsak være utslippsfrie. Dette vil bidra til færre og mindre kjøretøy, og gi triveligere bomiljø og attraktive nabolag, understreker ordføreren.

Futurebuilt plakett 4
Prosjektleder Ingeborg Briseid Kraft mottok plaketten for Fornebu Hub.

Ombrukstegl

– Rehabiliteringen av Eikeli videregående skole er et flott prosjekt, der Viken fylkeskommune er utbygger. Klimagassutslippene er redusert med 60 prosent, og solceller, tre, lavkarbonbetong og ombrukstegl er stikkord for prosjektet. 

– Eikeli videregående er Norges første større bygg med CE-merket ombrukstegl. Gammel framfor ny murstein sparer samfunnet for store CO2-utslipp knyttet til produksjon og brenning, og på Eikeli har ombrukstegl bidratt til å spare miljøet for 106 tonn avfall og hele 26,5 tonn CO2. Det tilsvarer å kjøre fra Oslo til København 265 ganger med bensinbil, sier ordføreren.

– Dette er gode forbildeprosjekter i FutureBuilt, som vi kan være stolte av!