Det er oppdaget asbest ved Belset ungdomsskole i forbindelse med installasjon av digitalt nettverk. Funnene er gjort i områdene rundt biblioteket.

- Biblioteket og områdene rundt ble umiddelbart stengt  da vi ble kjent med saken i dag, sier rektor Even Nedberg ved Belset skole.

Ettersom asbesten ble oppdaget i forbindelse med riving og boring, er det gjennomført luftprøver. Prøvene som er gjennomført av Mycoteam AS viser at det er lave verdier av asbeststøv, og nivået er under grenseverdien.

Kommunen følger opp og er allerede i gang med å iverksette nødvendige tiltak for å sikre god og trygg håndtering av situasjonen.

I følge kommuneoverlege Franz Leonard Nilsen er kortvarig eksponering for lave verdier av asbest ikke helsefarlig, men bør selvfølgelig unngås.

Skolens rektor vil invitere til et informasjonsmøte over helgen for de foresatte som er bekymret.