Påmelding

Onsdag 18. april 2018 kl 07.30 – kl. 10.30 

Sted: Bærum Kulturhus, Claude Monets allé 27, 1338 Sandvika

Meld deg på her

Bærum Kommune inviterer igjen næringslivet i Bærum til dialog, samarbeid og felles utviklingsaktiviteter som kan løse morgendagens utfordringer. 
Onsdag 18. april 2018 kl 07.30 – kl. 10.30 i Bærum Kulturhus, Sandvika

Kommunen ønsker å

 • informere om planer og utfordringer for de kommende årene
 • identifisere samarbeidsmuligheter med næringslivet i Bærum
 • få innspill, forslag og ideer fra næringslivet som kan løse kommunenes oppgaver enda bedre

Bærum Kulturhus, Claude Monets allé 27, 1338 Sandvika

 Meld deg på her 

Program:

Kl. 7.30 – 8.00: Registrering, frokost og mingling 

Kl. 8.00 – 9.15: Presentasjon i store sal 

Representanter fra kommunen presenterer planer, prosjekter og utfordringer. Det foreløpige programmet:

 1. ordfører Lisbeth Hammer Krog
 2. rådmann Erik Kjeldstadli: En kommune som leverer – i samarbeid med næringslivet.
 3. Korte presentasjoner fra utvalgte tjenestesteder:
  1. Digitalisering og IT (DigIT)
  2. Anskaffelse
  3. Eiendom
  4. Helse og omsorg
  5. Klimaklok.

 Kl. 9.15 – 10.30:  Møt kommunens politiske og administrative ledelse

Dere finner representanter fra ulike områder:

 • Politisk ledelse
 • Administrativ ledelse
 • Anskaffelse                                       
 • Tekniske tjenester     
 • Eiendom                                                       
 • Plan og Regulering                                                  
 • Skole                                                                         
 • Helse- omsorg – pleie                                                         
 • DigIT (IT og Digitalisering)
 • Strategi og utvikling
 • Kultur og samarbeid     
 • SmartCity Bærum  
 • «Klimaklok kommune»-prosjektet     
 • Frivilligsentralene       
 • Globale Bærum   
 • Bærum Næringsråd                  

Sted: Bærum Kulturhus, Claude Monets allé 27, 1338 Sandvika
Meld deg på her 

Frokostmøte Næringsliv