Formannskapet 27. august sluttet seg til forslaget om å inngå leiekontrakt for ny møteplass og støtte til Fornebupiloten.

Formannskapet behandlet forslag om støtte til frivilligheten og innbyggersamarbeid på Fornebu. Det dreier seg om inngåelse av leiekontrakt for nye lokaler ved Fornebu S, samt mulighet til å videreføre lokalene på Punkt.

I tillegg er det vedtatt økt støtte til Fornebupiloten som er katalysator for aktivitetene på Fornebu.