Frivilligprisen 2018 gikk til Paal Alme, for sitt brede og inkluderende engasjement innen alt fra idrett og mosjon, til kultur og samfunnsutvikling.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog åpnet dørene og ønsket velkommen til årets frivillighetsfest i Festsalen på rådhuset. Det er 15. gang festen arrangeres i Bærum kommune. Så mange som 27 lag, foreninger og organisasjoner var representert. ­

– På vegne av Bærum kommune, vil jeg få lov til å takke alle dere som gjør et særdeles viktig arbeide med å gi av deres tid til andre, sa Krog.

– Frivillighetsfesten er en hyllest til alle dere ildsjeler som bidrar i det frivillige arbeidet og som på ulikt vis gjør Bærum til et bedre sted å bo og et varmere og mer inkluderende samfunn gjennom alle de gode gjerningene dere gjør, sa ordfører. – Dere representerer de verdiene og det menneskesynet som er grunnleggende for et godt samfunn.

Juryens begrunnelse

Juryens begrunnelse for sitt valg av Paal Alme var:    

«Paal Alme har vært meget aktiv innen arbeid i idretten som, for eksempel, som daglig leder av Snarøya Sportsklubb, som medhjelper i Stabekk Curlingklubb, for Snarøya Gym og Turn, og for Fornebuløpet. Han er trener i «skiforeningens barmarksgruppe». Han hjelper til som auksjonarius for loppemarkedet på Snarøya. Og nettopp på Snarøya så har han vært engasjert i svært mye. For velavisen på Snarøya, som initiativtager av og styremedlem i Fornebupiloten. Han har vært sentral også rundt ulike kommunikasjonsløsninger som T-bane, kollektiv-tilretting og fergeforbindelse.»

Diplom og heder

Diplom og heder og ære gikk til ildsjelene bak Sandvika Museum, for deres engasjement for å ta være på historien om hvordan Sandvika var.    

Diplom og heder og ære gikk også til Bo Wingård, som i 2014 tok initiativet til etableringen av stiftelsen som nå heter Bærum Elveforum. Wingård har ledet stiftelsen og vært helt sentral i å få satt pleien av Bærums vann og vassdrag på sakskartet.  

Frivillighet i Bærum kommune

I Bærum kommune arbeides med frivillighet på mange plan:  

  • Frivilligsentralen i Sandvika, som feiret sitt 25 års jubileum i fjor
  • De to nye frivilligsentralene på Rykkinn og Fornebu, som ble åpnet i 2018
  • Nærmiljøutvikling og innbyggermedvirkning på Fornebu og Rykkinn
  • Frivilligbørs og godt samarbeid med mange frivillige organisasjoner
Frivilligprisen 2018
Frivilligprisen 2018.