Den 9. desember inviterte Ordfører Lisbeth Hammer Krog frivilligheten inn i Rådhusets festsal, når årets frivillighetspris skulle deles ut. Juryen nedsatt av Bærum Frivilligsentral, og av de tre nominerte til prisen, var det var Haimi Mahari som ble tildelt årets pris.

I juryens begrunnelse står det blant annet:

Årets vinner har engasjert seg på en rekke områder i ulike prosjekter over tid. Hun sto bak opprettelsen av Aleneforeldreforeningen i Bærum og satte i gang «Trollhuset» som er et avlastningstilbud drevet på frivillig basis av foreldre hvor det hele fungerer som en «tidsbank». D.v.s. at foreldre jobber et antall timer med barnepass og aktivisering ubetalt, men kan så ha egne barn der gratis i et visst antall timer.

Haimi Mahari, tildelt Bærum kommunes Frivillighetspris 2015
Haimi Mahari, tildelt Bærum kommunes Frivillighetspris 2015

Hun har satt i gang svømmekurs og sommeraktiviteter for barn av innvandrere, og ikke minst tok hun initiativet til den vellykkede internasjonale kulturdagen i Sandvika i sommer sammen med mer enn 30 samarbeidspartnere, hvor hun selv stod i spissen for organisering, skaffet økonomiske midler og ikke minst sto for gjennomføring. En bragd i seg selv! Selvsagt er hun også aktiv i Eritreisk forening.

Med tanke på at vi lever i en mer og mer flerkulturell verden også her i Bærum er det uvurderlig å ha forbilder som Haimi Mahari. Med sine initiativ, kreativitet og ikke minst gjennomføringsevne, håper juryen at Haimi og Frivillighetsprisen vil inspirere andre med ulik bakgrunn til aktiv deltagelse for i fellesskap å skape et enda bedre samfunn.

De andre nominerte til prisen var Lars Hvardal (Juleaftenfeiring i Rådhuset og Grini- museet) og Morten Heldal Haugerud (Skuibakkens venner)