Mange unge og voksne har behov for å være sammen eller å ta en prat etter skyteepisoden på Skui på lørdag. Det kan være vonde tanker som du ikke skal bære på alene.

Ta gjerne en tur til en fritidsklubb for en prat elle ta kontakt på sosiale medier eller telefon. Både foreldre og ungdommer er velkommen!

Østerås fritidssenter, Eiksveien 104, er det åpent for alle. Her vil også kriseteamet i kommunen ha mulighet til å komme om det er behov.

Åpningstiden er:

  • Tirsdag kl. 12-17
  • Onsdag kl. 14-21
  • Torsdag kl. 12-17
  • Fredag kl. 14-22

På Marie Plahte aktivitetshus, Dønski veien 50, er det åpent åpent

  • mandag – fredag kl. 12-18

Det vil være åpent hus med aktiviteter og mulighet til å snakke med voksne. Åpningstiden vil utvides utover kveldene om det er behov for det.

På Rykkinn fritidshus, Tyttebærstien 30, er det åpent

  • tirsdag kl. 16-20
  • onsdag kl. 12-18
  • torsdag kl. 14-20
  • fredag kl. 14-20

Her vil personalet være tilgjengelig på sosiale medier og på telefon. De deltar også på møter med foresatte og familier dersom det er ønsket.

Noen ganger trenger de unge mer enn en samtale. Da ber vi dere fortelle dette til personalet så hjelper vi dere videre.

Andre tiltak

Onsdag 14.08

Kommunen arbeider med videre oppfølging av lokalsamfunnene. Psykososialt kriseteame følger opp de mest berørte og bistår i skolenes forberedelser til skolestart.

Tirsdag 13.08

Tirsdag morgen kl 09.00 legger Sandvikavideregående skole ut minneprotokoll for Johanne Zhangjia Ihle-Hansen som var elev ved skolen. Ordfører og rådmann er tilstedet ved åpningen av skolen.

Det skal være møte med to av de største moskeene i rådhuset i dag: Al Rahma islamic center  og Islamsk kultursenter Bart.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog har invitert gruppelederne i de politiske partiene for å gjennomgå terrorangrepet og kommunens oppfølging kl. 18.00. 

Oppsummering: mandag 12.08

Kommunen inviterte representanter for Al-Noor moskeen til møte i rådhuset mandag ettermiddag. Menigheten og kommunen er enige om å fortsette dialogen og det gode samarbeidet. Det skal settes inn tiltak for å trygge menigheten, og særlig barna. Samtidig er det viktig å sette inn tiltak for å trygge nærmiljøet.

De største muslimske menighetene er invitert til rådhuset tirsdag 13. august

Omsorg for familiene

Bærum kommunes psykososiale kriseteam står til disposisjon for familiene og de mest berørte etter familietragedien.

Kommunens kriseledelse

Kommunens kriseledelse har tett og jevnlig dialog. Toppledelsens engasjement under Arendalsuka er avlyst som følge av de tragiske hendelsene.