På grunn av større nedbørsmengder anbefaler Bærum kommune å unngå å bade i fjorden. Nedbøren onsdag har ført til at kloakk har gått i overløp og ut i fjorden, og badevannet kan derfor inneholde tarmbakterier. På grunn av en strømstans ved VEAS sitt renseanlegg, gikk urenset avløpsvann ut i fjorden 11. mai. Dette kan også påvirke badevannskvaliteten negativt. 

Som hovedregel bør du vente 1-2 dager etter at det har sluttet å regne, før du bader i fjorden. For badeplassene Rolfsbukta, Smedtangen og Pelvikodden anbefales det å vente med å bade til 14. mai. På øvrige badeplasser langs kysten av Bærum anbefales det å vente med å bade til 13. mai. 

Se nettsiden til hver enkelt badeplass for råd om din badeplass.