I de kommende ukene vil representanter for Bærum kommune fotografere hus som ligger inne som kulturminner i Bærumskart.

Dette er en kontroll av gamle registreringer. De bærer vester med påskrift KULTURMINNEREGISTRERING. 

Beboere på eiendommer som skal fotograferes får en SMS fra Bærum kommune. Det vil også bli lagt en bekreftelse i postboksen etter besøk.

Dette er en oppdatering av registreringen som ble gjort av Riksantikvaren på 1990-tallet og berører ikke nye hus.

For nærmere informasjon kontakt: Ingunn Stuvøy 97071429.