Det skal fortsatt være avgiftsfritak for elbiler på kommunale parkeringsplasser i Bærum.

I november 2016 vedtok kommunestyret at det fortsatt skal være gratis å parkere el- og hydrogenbiler på kommunale parkeringsplasser. Selv om det ikke er avgift for el- og hydrogenbiler, gjelder likevel tidsbegrensningene. Parkeringsplasser driftet av private har egne regler.

Bakgrunnen for vedtaket er at Stortinget har vedtatt endringer i parkeringsforskriften som medfører at hovedregelen er parkeringsavgift for el- og hydrogenbiler på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser fra 1.1.2017. Kommunene kunne velge å innføre betalingsfritak for el- og hydrogenbiler på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser.

Les mer om parkering for elbiler her