Forsvaret har startet vaksinering av innbyggere på Bærums nyeste vaksinesenter på Bekkestua ungdomsskole.

Tirsdag 4. januar var første vaksinedag, for teamet som kom fra Setermoen i Troms sist søndag. Teamet har brukt dagene til opplæring, og til å  etablere vaksinesenteret på Bekkestua ungdomsskole.

Vaksineringen på Bekkestua ungdomsskole starter  4. januar 2022 kl 9-18 fra mandag til lørdag. 

- Vi setter umåtelig stor pris på dette bidraget fra forsvaret. Dette er et godt birag for å sikre at Bærum når vaksinemålene, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Med dette tilbudet vil Bærum kommune ha en kapasitet på om lag 19 000 vaksiner i løpet av en uke.