Bærum topper kommune-NM - NHOs kåring av alle kommunene i landet.

- Etter mange år på pallen, topper Bærum kommune endelig NHOs kommunekåring. Å være en næringslivskommune handler om å være god på å være kommune, og samtidig være en offensiv tilrettelegger for næringslivet. Jeg vil særlig fremheve dialog – pandemien har lært oss svært mye om verdien av dialog med næringslivet, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Det er NHO som står for kommune-NM, som i år gjennomføres for 10. gang. Alle norske kommuner måles basert på offisielle statistikker på områder som næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. 

Bærum har i flere år tatt andre og tredjeplasser, før kommunen i år går til topps.

- Bærum har høy sysselsetting, og relativt lavt sykefravær. Arbeids- og næringslivet er på vei opp igjen etter pandemien. De to «Bærumspakkene» for å fremme nærings- og arbeidsliv, og frivillighet har bidratt til å holde hjulene i gang i flere næringer, slår ordføreren fast.

Bærum legger vekt på å være en kunnskapskommune og har derfor inngått tett samarbeid med blant annet NTNU og VID høgskolen. Kunnskapskommunen Bærum skal være et attraktivt sted og møteplass for kunnskap, kompetanse og innovasjon – og sikre næringslivet kompetanse og oppfordre til nyskaping. Dette er spesielt viktig på Fornebu der ambisjonen er å være et nullutslippssamfunn innen 2027, og sammen med privat sektor etablere Bærum som en teknologisk spydspiss som aktivt etterspør nye, klimavennlige løsninger og tilrettelegger for omstilling.

Det skjer en enorm samfunnsutvikling i Bærum; både Sandvika, Bekkestua og Fornebu er i endring og utvikling. Dette setter, sammen med byggingen av Fornebubanen og nye E18, sitt preg på Bærumssamfunnet.

- NM-tittelen er en motivasjon – pandemien har preget innbyggere og næringslivet i særdeleshet. Derfor skal Bærum være motor for næringsutvikling og verdiskapning. Det skal være lett å skape nye arbeidsplasser, nye produkter og nye næringer, og lett å samarbeide med kommunen. Vi skal med andre ord sikre næringslivet kompetanse og oppfordre til nyskaping, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Les mer om kommune-NM.