Den første store entreprisen knyttet til Fornebubanen ble kunngjort torsdag.

Kontrakten består av grunnarbeider på Fornebu stasjon og base på Fornebu sør, et areal på størrelse med seks fotballbaner.

Anleggsområde Fornebu stasjon og Fornebu sør

Hovedmengden av arbeidene i denne entreprisen er:

  • Rivning av eksisterende bygningsmasse på Fornebu Sør, til sammen cirka 75 000 m² bygningsmasse.
  • Sanering av bygningsmassen, opplasting, transport og deponering på godkjent mottak.
  • Utgraving og sprengning av byggegrop, cirka. 600 000 m³ (fast), derav antatt cirka 40 prosent løsmasser og 60 prosent fjell.
  • Spunting og sikring, injeksjon for tett byggegrop.
  • Opplasting, transport og deponering av lett forurensede løsmasser og sprengstein til godkjent mottak.

Planlagt signering av kontrakt er juli og antatt oppstart for arbeidene er oktober 2020.

Les mer om Fornebubanen på Oslo kommunes nettsider.