Onsdag 28. august inviterte kommunen til det første topplederforumet med de største næringsaktørene i SmartCity Bærum.

Kommunen ønsker å være det gode vertskap for regionens næringsliv. Det innebærer å ha fokus på alle de omkringliggende forhold som påvirker næringslivets muligheter for å lykkes. Onsdag 28. august inviterte kommunen til det første topplederforumet med de største næringsaktørene i SmartCity Bærum.

Bedriftene som deltok var:

 • Accenture
 • Fornebuporten/Aker
 • Asplan Viak
 • Bærum Næringsråd
 • Equinor
 • DNVGL
 • Franzefoss
 • IBM
 • Microsoft
 • Norconsult
 • Telenor
 • Entra

Ordfører Lisbeth Hammer Krog ønsket velkommen og innledet temaet for møtet: «Hvordan skape bærekraft».

Bakgrunn

Bærum og Norge står overfor viktige omstillinger som digitalisering, bærekraft og klimautfordringer og helse og omsorg. Disse omstillingene må møtes med innovative partnerskap og grønn konkurransekraft. Hensikten med Bærum topplederforum er utvikle mulighetene for nettopp dette.

Forumet arrangeres i tråd med Bærum kommunes visjon «Sammen skaper vi fremtiden».

SmartCity Bærum er en av kommunens arenaer for dialog og partnerskap mellom kommune, næringsliv og akademia.