Kommunedirektøren nedsatte en gruppe for å gjennomføre en intern gjennomgang av situasjonen ved Vallerhjemmet.

Leder for arbeidet med intern gjennomgang Helene von Quillfeldt presenterte første delrapport for formannskapet 13. mai. 

Denne første delrapporten inneholder tidslinje og tema for videre oppfølging. Sluttrapport har frist 25. mai.

Les første delrapport her.