Kjenner du til et byggverk eller bygde omgivelse som utmerker seg gjennom sine kvaliteter?

Bærum kommunes arkitekturpris kan gis til nybygg, tilbygg, uteanlegg eller restaurering av kulturminner. Prosjektet må være ferdigstilt i løpet av de fem siste årene.

Send inn ditt forslag med en kort begrunnelse til
post@baerum.kommune.no

Legg gjerne med foto om du har det. Frist for innsendelse av forslag til årets arkitekturpris er forlenget til 15. august 2017.

Se også Bærum kommunes hjemmesider:
www.baerum.kommune.no/arkitekturpris