Bærum kommune ønsker forslag til medlemmer av Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Eldrerådet i Bærum for perioden 2023–2027. Det nye rådet skal velges av Bærum kommunestyre 18. oktober.

Forslag sendes til politisk.sekretariat@baerum.kommune.no. Frist: 1. september.