Forskningsrådet har tildelt offentlig sektor-ph.d. til Hilde Hovda Midje fra Bærum kommunes Bedriftshelsetjeneste. Ph.d.-prosjektet har tittel: "Nærværspilotene - fra holdning til handling".

Hilde Hovda MidjePhD-prosjektet omhandler Holdningsskapende nærværsarbeid, et tiltak for god og helsefremmende arbeidsmiljøutvikling, med hensikt å redusere sykefraværet i kommunen. PhD-kandidaten Hilde Hovda Midje, som til daglig jobber i Bedriftshelsetjenesten, skal forske på effekter av og videreutvikle dette spesifikke arbeidsmiljøtiltaket. 

Holdningsskapende nærvær er et kollektivt arbeidsmiljøtiltak med mål om å stimulere til økt jobbengasjement og jobbprestasjoner hos ledere og ansatte. Mer spesifikt gjelder det ansatte i bo- og behandlingssentre innen Pleie og omsorg (PLO).

Bedriftshelsetjenesten har etter hvert opparbeidet et solid erfaringsgrunnlag fra Holdningsskapende nærværsarbeid innenfor ulike kommunale sektorer, og spesielt i PLO. Øverste ledelse i PLO har vist stor interesse for tiltaket og ønsket å videreføre dette over tid. Tilbakemeldingene fra lokal ledelse og ansatte er også hovedsakelig gode.

Holdningsskapende nærværsarbeid har aldri tidligere har vært gjenstand for forskning. Offentlig sektor-Ph.D. er tildelt for et fireårig forskningsprosjekt med startdato 01.10.18 og sluttdato 01.10.22.