Bærum kommune har fått midler fra Forskningsrådet til å forske på «Demenslandsby som samskaping».

Målet med prosjektet er å undersøke om bruk av samskapingsmodeller og tjenestedesign kan styrke offentlige tjenesters evne til å utvikle tjenester som er tilpasset sårbare gruppers forutsetninger, ønsker og behov. Innovasjonen i dette prosjektet er knyttet til en ny måte å tenke og utvikle demensomsorg på, med utgangspunkt i etablering av en demenslandsby i Bærum kommune. Bærum kommune er først ute i Norge med å bygge en demenslandsby fra grunnen av, men flere kommuner er i planleggingsfasen med tilsvarende prosjekter. 

Prosjektet tar utgangspunkt i at utvikling av en demenslandsby forutsetter at aktuelle beboere og pårørende høres og involveres, og at innhold utvikles i tråd med deres forutsetninger ønsker og behov.

Du kan lese mer om demenslandsbyen her.