Norges forskningsråd (NFR) har innvilget støtte til prosjektet Digitale læremidler - innovativ anskaffelse. Prosjektet skal bidra til best mulig tilpassede læringsmidler og verktøy til opplæring for både lærere og elever.

Bærum kommune satser på nettbrett og stiller også høye krav til læringsmidler og verktøy. Kommunen skal anskaffe læringsmidler, programvare, opplæring/kursing , apper o.l. fra ulike leverandrører, forlag og andre.

Bærum kommune har fått innvilget forskningsmidler fra NFR til en innovativ anskaffelse med sikte på å få tidsmessige og fremtidsrettede læringsmidler på plass. 

- Vi har søkt om, og fått innvilget,støtte på 500000,- til utvikling fra forskningsrådet. Det er et solid bidrag og et kvalitetsstempel for vårt prosjekt, sier Christian Sørbye Larsen i grunnskoleavdelingen.

Kommunen ønsker at innkjøp av læringsmidler foregår samlet og sentralt, og ikke av hver  enkelt skole. Målet med prosjektet er å skape et nasjonalt system for utvelgelse og bruk av digitale læringsmilder. Bærum kommune  samabeider med en rekke kommuner om en fremtidig løsning.