Fornebubanen blir forsinket på grunn av manglende enighet i Oslopakke 3-forhandlingene.

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til Fornebubanen på grunn av at Oslo og Viken ikke har kommet til enighet i Oslopakke 3-forhandlingene.

- Nå må partene i Oslopakke 3 kjenne sin besøkelsestid, og få landet forhandlingene om ny E18 og sikring av Fornebubanen. Nå ser vi at byvekstmidlene til banen havner i helt andre deler av landet, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Samtidig som Fornebubanen foreslås redusert med 200 mill., økes byvekstmidlene til Tromsø, Nedre Glomma og Kristiansand. 

Samferdselsdepartementet skriver i sin pressemelding at  "på grunn av reduksjonen i midlene til Fornebubanen, foreslår vi å bruke 60 millioner kroner til nye belønningsavtaler og byvekstavtaler. Med det styrker vi grunnlaget for å inngå nye avtaler i 2020."

- Vi har store samferdselsutfordringer i vårt område og nå må forhandlingspartene skjønne at de må komme til enighet. Det haster, slår ordføreren fast.