Budsjettseminar for formannskapet 1. juni klokken 8.30 til 13.00.

Kommunedirektøren gir formannskapet oversikt over kommunens økonomiske handlingsrom, innsikt i viktige faktatall og prioriteringer.

 Sted: Bærum rådhus, formannskapssalen, inngang klokketårnet.