Formannskapets medlemmer er innkalt til møte i formannskapet onsdag 22.04.20 klokken 14:00.

Møtet vil bli offentliggjort og streamet på vanlig måte. Se overføring av møtet her.

Bakgrunn for møtet

Ordfører Lisbeth Hammer Krog skriver i innkallingen:

«Som kjent har avtalepartene i Oslopakke 3 dvs. Viken fylkeskommune og Oslo kommune hatt forhandlinger med staten denne vinteren/våren. Hovedtemaene i forhandlingene omhandler stort sett to forskjellige forhold:

  • Oppnå lokalpolitisk enighet om utbyggings- og finansieringsløsning for etappe 1 av E18 Vestkorridoren før Prop. 38S (2019-2020) behandles av Stortinget i vårsesjonen 2020.
  • Justering av bomtakstene i Oslopakke 3 for å sikre fremtidig portefølje – da særlig lokal finansiering av Fornebubanen i Oslo og Viken.

Assisterende vegdirektør hadde invitert til et møte med partene i byvekstavtalen mandag 20.04.20. Partene i byvekstavtalen er partene i Oslopakke 3 pluss Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo kommuner. Da forhandlingene om Oslopakke 3 ikke var avsluttet, kunne ikke Statens offentliggjøre sitt tilbud knyttet til tilleggsavtalen til byvekstavtalen.

Statsråd Hareide ga Statens vegvesen en frist til 21.04.20 med å formidle et resultat fra forhandlingene. Selv om fristen er oversittet forhandles det nå på overtid. Det er et nytt forhandlingsmøte onsdag 22.04.20.

Resultatet av disse møtene vil ha stor betydning både for Fornebubanen og for oppstart av E18. Det er mulig kommunen raskt må ta stilling til utfallet av forhandlingene. Selv om Oslopakke 3-forhandlingene ikke er ferdige ønsker jeg likevel å samle formannskapet for å snakke om den situasjonen vi nå befinner oss i. Ettersom det ikke foreligger noe konkret forhandlingsresultat, foreligger det heller ikke noe grunnlagsdokumenter som kan fordeles.»