Formannskapet 20. april ønsker en egen sak om sammenhengende kyststi i Bærum.

Kommunedirektøren bes legge frem en sak som viser hvordan man kan gjennomføre arbeidet med, og regulere frem en sammenhengende kyststi i Bærum. Vurderingen skal vise hvilke virkemidler som kan brukes og i hvilket tidsperspektiv det kan gjennomføres.

Samarbeid med Oslo og Asker bør også være en del av vurderingen. Saken legges frem for Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur og for Planutvalget.

Formannskapet presiserer også at kommunedirektøren skal søke å holde kyststien mellom Kadettangen og Sjøholmen åpen frem
til den permanent kyststien langs Sandviksbukta er ferdig.

Oversikt over kyststiene i Bærum:

Kart over mulige kyststier

Les administrasjonens orientering om kyststiene.