Brannsjefene i Oslo, Asker og Bærum, Nedre Romerike og Follo er meget bekymret for den økende skogbrannfaren og har derfor hevet anbefalingene fra rødt varsel til mørkerødt.

Skogsdrift kan bare foregå i områder som bevislig har lavere brannfare enn indeksen tilsier. Brannsikkerheten bør økes ved å medbringe vannvogn eller pumpe.

Her finner du Forholdsregler for skogsdrift ved skogbrannfare (pdf).

Landbrukets brannvernkomité oppfordrer bønder til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.

Her finner du praktiske råd for brannsikkerhet ved innhøsting etter langvarig tørke (pdf).

Følg skogbrannfaren på Yr.