64 prosent av foresatte i bærumsskolen opplever at bruk av nettbrett bidrar positivt til barnets læring, viser en spørreundersøkelse.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført før sommerferien blant foreldre og foresatte i bærumsskolen. Over 2000 personer har svart på undersøkelsen.

Samarbeid og dialog mellom hjem og skole er viktig for å få den digitale skolehverdagen til å fungere godt. Spørreundersøkelsen er et ledd i å få foreldrenes tilbakemeldinger på hvordan de opplever barnets bruk av nettbrett til skolearbeid.

Satser digitalt i skolen

Digital skolehverdag er et viktig satsingsområde i Bærum kommune. Innen utgangen av 2018 skal alle elever og lærere ved alle barne- og ungdomsskoler i Bærum ha hvert sitt nettbrett.  Dette ble vedtatt av kommunestyret juni 2017.

Spørreundersøkelsen viser at foreldrene synes lærerne bruker nettbrettene på en god måte, at bruk av nettbrett skaper mer engasjement rundt leksene og bidrar positivt til barnets læring, men at det også er områder som må bli bedre.

- Alle som er involvert i arbeidet; skoleledelser, lærere og administrasjon kan og må bli enda bedre til å følge opp informasjon, kommunikasjon og samarbeid med foreldrene.  Foreldreundersøkelsen har gitt oss gode innspill til hvordan vi kan forbedre dette, sier Christian Sørbye Larsen, spesialrådgiver i skoleadministrasjonen i Bærum kommune.

Noen funn i undersøkelsen:

  • 61,2 prosent av foreldrene i bærumsskolen mener lærerne bruker nettbrett på en måte som fremmer læring.
  • 64,2 prosent av de som har svart opplever at nettbrettene bidrar positivt til barnets læring.
  • 53,5 prosent svarer at de opplever at barnet er mer motivert for å gjøre lekser enn tidligere.
  • 51,7 prosent mener at det er en utfordring at nettbrettet også kan brukes til annet enn skolearbeid.
  • 38,3 prosent av foreldrene opplever at de har større innsikt i barnas lekser.