I en verden som blir mer og mer digitalisert er barn en utsatt gruppe. Aktører på internett samler en mengde data om våre barn og dette er en gruppe som ikke kan gi samtykke.

Hva kan vi gjøre med dette og hvordan beskytte våre barn?
Grav skole FAU inviterer til foredrag torsdag 20. april kl 18-20, for foreldre i Bærum. Møte streames, så alle kan følge med på hva blant annet Fagdirektør Finn Myrstad (bildet) i Forbrukerrådet mener om dette.

Bærum kommune har mange som til daglig jobber med temaet, som du vil få høre på dette nyttige foredraget.

Se link til stream her

Se programmet her