Fontenehus Bærum planlegger oppstart i mai-juni i Helgerudgården i Sandvika sentrum, skriver stiftelsen i en pressemelding.

Fontenehus Bærum blir det tolvte fontenehuset i Norge, og finansieres gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet, Bærum kommune og gjennom bidrag fra organisasjons- og næringsliv lokalt.

Fontenehuset er et arbeidsfelleskap for personer som har eller har hatt psykiske lidelser. 
Fontenehusets metode er arbeid, som igjen utvikler selvtillit og tro på egne muligheter. Fontenehuset drives i et fellesskap mellom medlemmer og de ansatte.

Stiftelsen skriver i sin pressemelding:

Fontenehuset er organisert som en selvstendig stiftelse, med styre bestående av rådgiver Reidar Karlsen, styrets leder, advokat Just Finne, konsulent Gudrun Breistøl og prosjektleder Anne-Grethe Skjerve. Styret vil etter hvert bli utvidet ytterligere mot nærings- og organisasjonsliv lokalt i Bærum.

Styret har ansatt Cecilie Hirsch Tjersland fra Asker som daglig leder. 

"Fontenehuset i Bærum vil jobbe hardt for å utnytte potensialet i samhandling med andre kommunale tiltak, Nav og næringslivet lokalt for å gi flere Bæringer en meningsfull hverdag å stå opp til, sier styreleder Reidar Karlsen".